Hunsfoss skole

Mi kjæme heim

Torsdag 25. oktober klokken 17.30 skal alle elevene fra Hunsfoss og Kvarstein sammen synge den nye Venneslasangen.
Det blir en solist fra hver skole som synger versene. Alle elevene skal være med på refrenget.

Se egen lenke til youtube der du har melodien med tekst!